RAKENNUSHANKKEEN PÄÄSUUNNITTELIJA

Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata koko rakennushankkeen laadusta, suunnittelun kokonaisuudesta ja hankkeen aikataulutuksesta ennen rakentamisen aloittamista. Pääsuunnittelijan varmistaa suunnittelun lähtötietojen riittävyyden ja toimittaa tarvittavat suunnitelmat erityissuunnittelijoille.

Pääsuunnittelijan tehtävänä on tarkistaa erityissuunnitelmien yhteensopivuus pääpiirustusten kanssa. Pääsuunnittelija tarkastaa erityissuunnitelmien riittävyyden ja, etteivät ne ole ristiriidassa rakennussuunnitelmien kanssa.

Rakennussuunnitelmien valmistuttua pääsuunnittelija hakee rakennuslupaa ja käy tarvittavaa neuvottelua rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.

Rakentamisen aikana pääsuunnittelijan tehtävänä on lisäksi pitää huolta, että vaaditut erityissuunnitelmat ja lupa-asiakirjat laaditaan ja toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle.  Pääsuunnittelijan tehtävänä on myös huolehtia siitä, että rakentamaan ryhtyvällä on riittävästi hankkeen kannalta merkityksellistä suunnittelua ja vastuita koskevaa tietoa.

90% rakennushankkeen kustannuksista päätetään suunnitteluvaiheessa, ja asiansa osaava pääsuunnittelija voi vaikuttaa näihin kustannuksiin. Rakennusluvan saamisen jälkeen kustannusten leikkaaminen on hankalampaa.Jari Uggelberg • Mestaritimpuri

Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuut

 • Tapaaminen, lähtötietojen kartoitus ja lähtötiedot suunnittelunohjaukselle
 • Rakennettavaan tonttiin tutustuminen
 • Luonnoskuviin tutustuminen
 • Viranomaisesittely
 • Luvan jättäminen rakennusvirastoon
 • Erityssuunnitelmien yhteensopivuuden tarkastus
 • Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman määritys ennen luvan jättöä
 • Lupa-asiakirjojen kokoaminen, laatiminen ja hoitaminen
 • Rakenne-, Sähkö- ja LVI-suunnittelijoiden hankkiminen
 • Rakennusaikaisten muutoksien lisääminen tehdään aina tuntityönä ennen käyttöönotto- ja lopputarkastusta.

Mitä tehtäviä kuuluu rakennuttajalle?

Muut rakennuttajalle kuuluvat velvollisuudet:

 • Suunnitelmien toimittaminen pääsuunnittelijalle oikeassa mittakaavassa tai sähköisenä versiona
 • Energiatodistusten hankkiminen ( talotehdas, arkkitehti tai rakennesuunnittelija )
 • Pintavesisuunnitelma ja pihasuunnitelma (ei aina välttämätön )
 • Pohjatutkimus ja pintavaaitus
 • Naapurien kuulemiset, naapurien suostumiset ja rasitteiden tekemiset
 • Luvan hakemiseen tarvittavien liitedokumenttien ja selvitysten kustannukset
 • Lisäksi muut mahdolliset viranomaisten pyytämät selvitykset

Pääsuunnittelun hinta

Pääsuunnittelun hinta määräytyy kohteen vaativuuden ja tilaajan kanssa sovitun tehtävälistan mukaan. Omakotitaloissa, kesämökeissä, halleissa ja talleissa hinta on n. 600-3500€. Paritaloista suuremmat kohteet tehdään tuntityönä.

» Kysy tarjous rakennushankkeesi pääsuunnittelusta!

Lähetä yhteydenottopyyntö helposti oheiselle lomakkeella.

Me palaamme asiaan mahdollisimman pian.

 

  Nimi (*)

  Puhelinnumero (*)

  Sähköposti (*)

  Roskapostivarmistus:

  Syötä tämä koodi captcha tähän kenttään